مقالات علمی

اصول نگهداری تخم مرغ نطفه دار

اصول نگهداری تخم مرغ نطفه دار

زمان بین تخم گذاری و آغاز روند جوجه کشی را ذخیره سازی تخم مرغ نطفه دار می گویند که برای کسب نتیجه مناسب و در زمان جوجه کشی رعایت نکات ذیل الزامی است:[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]