مقالات علمی

بهبود انتقال جوجه یک روزه از کارخانه جوجه کشی به مزرعه

بهبود انتقال جوجه یک روزه از کارخانه جوجه کشی به مزرعه

انتقال جوجه یک روزه از کارخانه جوجه کشی به مزارع، نقش بسزایی در سلامت جوجه و در نهایت عملکرد پایان دوره دارد. محیط کارخانه جوجه کشی کاملا تحت کنترل است در حالی که در زمان انتقال، جوجه در معرض انواع مخاطرات محیطی کنترل نشده قرار می گیرد.

در کارخانه های جوجه کشی مدرن شرایط نگهداری جوجه در بهترین وضعیت است، از این رو حمل جوجه یک روزه نیز باید به نحوی انجام پذیرد که متناسب با شرایط نگهداری جوجه در محیط کارخانه و سالن مرغداری باشد. فرآیندی که متاسفانه در زمان حمل در اغلب مواقع به درستی انجام نمی شود و باعث تلفات جوجه در زمان انتقال و پذیرش در مزرعه می گردد. ساختار بدن جوجه یک روزه با توجه به وجود بقایای زرده به نحوی است که نگهداری آن برای حداکثر دو روز بدون آب و غذا امکان پذیر است به شرط آنکه دمای داخل جعبه های نگهداری جوجه یک روزه بین 35 – 32 درجه (دمای خنثی) باشد. در این وضعیت، سوخت و ساز جوجه در سطح نگهداری پایه باقی می ماند و تولید گرما و از دست دادن آب بدن به حداقل می رسد.


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]