اتوماسیون جوجه کشی

استفاده از تجهیزات سیستم های اتوماسیون در کارخانه های جوجه کشی، منجر به بهره وری، بهداشت و تولید بیشترمی شود. استفاده از تجهیزات اتوماسیون علاوه بر افزایش سرعت کار، میزان بهداشت کارخانه را تا حد بسیار بالایی افزایش می دهد و باعث عدم نیاز به نیروی کار مازاد می شود که این موارد، تاثیر بسزایی در میزان هزینه های کارخانه و بهای تمام شده محصول دارد.

شرکت والا صنعت توسعه (VST) به عنوان نماینده ی انحصاری شرکت Royal Pas Reform هلند ارائه کننده ی سیستم های کامل اتوماسیون کارخانه های جوجه کشی در ایران است. این سیستم از زمان ورود تخم مرغ تا ارسال جوجه به مزارع را شامل می شود:

 دریافت تخم مرغ (Egg Handling)

 نوردهی و انتقال تخم مرغ (Candling & Transfer)

 دریافت جوجه، تعیین جنسیت، واکسیناسیون و جعبه زنی (Chick Handling)

 شست و شو و ضایعات (Washing & Waste Handling)

 فرآیند تولید (Process Control)