مقالات علمی

ضدعفونی کردن تخم مرغ بدون استفاده از فرمالین

ضدعفونی کردن تخم مرغ بدون استفاده از فرمالین

ضدعفونی کردن تخم مرغ های قابل جوجه کشی، نقطه کنترل بحرانی (Critical Control Point, CCP) در زنجیره تولید مرغ سالم است. این عمل، جهت جلوگیری از ورود عوامل بیماری زا به کارخانه جوجه کشی و تولید جوجه یکروزه سالم، ضروری می باشد.

فرآیند ضدعفونی کردن تخم مرغ با فرمالین در صورتی که درست انجام شود، یک روش نسبتاً ارزان و بسیار مناسب می باشد با این حال، عوارض جانبی مصرف فرمالین برای سلامت انسان و محیط زیست، چندین کشور را وادار به ممنوعیت استفاده از آن نموده است. در این راستا، فشار از سوی سازمان های حافظ محیط زیست و افکار عمومی جهت عدم استفاده از فرمالین هر روز رو به افزایش می باشد.

جهت ضدعفونی کردن و جایگزین روش استفاده از فرمالین، گزینه های مناسب دیگری نیز وجود دارد. استفاده از مواد ضدعفونی به صورت گاز و بخار، مناسب ترین روش می باشد زیرا باعث می شود مواد ضد عفونی به صورت همگن و همزمان به سطوح تمام تخم مرغ ها برسد. در صورت تولید مه رقیق(Fog) با حداکثر اندازه قطرات 10 میکرون کیفیت ضدعفونی مناسب و مطلوب به دست خواهد آمد. کارخانه های جوجه کشی که از روش تولید مه رقیق با نازل هوا استفاده می کنند، نتایج بسیار مطلوبی گرفته اند.

لازم به ذکر است برای اینکه مواد ضدعفونی به سطوح تمام تخم مرغ های چیده شده در سینی های مستقر روی گاری های ستر برسد، نیاز به تنظیم دقیق فشار هوا و تسریع در پخش مواد ضدعفونی کننده است. تحقیقات بسیاری جهت ساخت نازل های مناسب در حال انجام می باشد.

جهت ضدعفونی کردن 115،200 تخم مرغ بارگذاری شده روی 24 گاری، 5 تا 10 لیتر از محلول آماده این ترکیبات کافی است. البته این مقدار بستگی به نوع مواد ضد عفونی کننده و توصیه کارخانه سازنده دارد. با توجه به تعداد نازل استفاده شده، ضدعفونی کامل در کمتر از یک ساعت حاصل می شود. اتاق های دود(گاز) موجود را می توان با تغییرات اندکی مجهز به نازل های تولید کننده مه رقیق نمود.


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]