نصب و راه اندازی

اجرای عملیات نصب و راه اندازی ماشین آلات، اهمیت ویژه ای در صنایع مختلف و بویژه صنایع غذایی دارد. اجرای اصولی نصب تجهیزات و ماشین آلات، علاوه بر افزایش طول عمر مفید آنها، باعث بهره وری بیشتر نیز می شود.

تیم فنی و مهندسی شرکت والا صنعت توسعه (VST) با استفاده از توانمندی های علمی وعملی خود، خدمات زیر را به صنعتگران محترم ارائه می کند:

  • طراحی چیدمان و جانمایی تجهیزات و ماشین آلات
  • طراحی، محاسبه و چیدمان تجهیزات مزارع مرغداری
  • طراحی، محاسبه و چیدمان کارخانه های جوجه کشی
  •  نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات مزارع مرغداری و کارخانه های جوجه کشی
  • آموزش کاربران در جهت استفاده بهینه از تغییرات