مقالات علمی

نظافت و ضدعفونی سالن های مرغداری

نظافت و ضدعفونی سالن های مرغداری

 

به منظور کاهش بیماری ها و دیگر خطرات بهداشتی، نظافت و ضدعفونی کردن سالن مرغداری بعد از هر جوجه ریزی و یا حداقل یک بار در سال توصیه می شود. نظافت کامل فرآیندی دقیق و سخت می باشد که باید به صورت کامل و دقیق انجام گیرد. چشم پوشی از هر مرحله یا انجام هر مرحله به صورت ناقص باعث نقصان در مرحله بعد و نهایتاً شکست در نظافت و ضدعفونی کامل سالن مرغداری می گردد.

 

نظافت خشک

جارو یا خارج نمودن گرد و غبار به وسیله فشار هوا از سقف، دیوارها،فن ها، پنجره ها و کلیه فضاها و دستگاههای موجود نظافت تمام خوراک های به جا مانده در دانحوری ها، جمع آوری کلیه فضولات و گرد و غبارها و جمع آوری تمام بستر سالن.


[ برای دریافت فایل وارد شوید و یا ثبت نام کنید! ]